Követelmények - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Követelmények

Theolingua

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE - B1
SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.

2. A szűkebb család. Családi élet, szülök, gyerekek. Családi munkamegosztás. Vallásgyakorlás a családban. Napi imádságok.

3. A tágabb család. Rokonok, keresztszülők, keresztgyermekek.

4. Egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek. (Születés- és névnap, keresztelő, első áldozás, konfirmáció, bérmálkozás, más felekezetek kitüntetett alkalmai, egyházi esküvő.)

5. Az otthon. Lakás, háztípus, helyiségek, berendezés. Egyházi szimbólumok a lakásban.

6. Lakóhely, lakókörnyezet. A település, az utca, a környék bemutatása. Környékbeli templom, más egyházi intézmények a lakóhelyen.

7. Tanulás. Az iskola/az egyetem. Tantárgyak. Nyelvtanulás. Egyházi vonatkozású és egyéb iskolai élmények. Egyházi iskolák. Hittantanulás.

8. Munkatevékenység a munkahelyen / diákmunka. Élmények, tapasztalatok. Gyakori foglalkozások. Fontosabb egyházi tisztségek.

9. Emberi kapcsolatok. Levelezés. Diáktársak, barátok, kollégák. Munkatársak egyházi kapcsolatokban.

10. Társas élet. Vendégek fogadása. Közös tevékenységek (pl. kórus, egyesület, klub.) Kapcsolat az egyházközség / gyülekezet tagjaival.

11. Vásárlás, üzletek. Ünnepi öltözet. Ajándékvásárlás. Egyházi vonatkozású ajándékok.

12. Napirend. Hétköznapok, vasárnap, csendes nap. Istentisztelet, mise.

13. Ünnepek. A Mikulás ünneplése. Szent Miklós püspök történelmi alakja.

14. A karácsony, mint keresztény ünnep. Az adventi időszak. A karácsony megünneplése a családban és az iskolában / munkahelyen.

15. A húsvét, mint zsidó és keresztény ünnep. Húsvéti szokások. A húsvét megünneplése a családban.

16. Étkezés. Ételek egyházi ünnepi alkalmakon. A böjt.

17. Egészség, betegségek. Sportolás, kirándulás,
egészséges élet. A hit és az egészséges élet kapcsolata.

18. Szabadidő, kedvtelések, kultúra, szórakozás.
Múzeumok, kiállítások, koncertek. Gyülekezeti programok.

19. Olvasás. Könyvtár. Internet. Vallásos témájú olvasmányélmények.

20. Tévénézés, mozi, színház. Vallásos témájú színházi vagy filmélmények.
21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók hazánkban.
Gyülekezeti kirándulások.

22. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Úti élmények. Utazások során látott egyházi nevezetességek.TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE - felsőfok C11. A kereszténység jelentősége a magyar történelemben

2. Egyházi és nemzeti jelképeink

3. Állami és egyházi ünnepeink

4. Az egyházak tevékenységi területei. Igehirdetés, diakónia, nevelés, rendek, kolostorok

5. Az egyházak missziós tevékenysége

6. Az egyházak feladatai a XXI. században

7. Az egyházak és a globalizáció


8. Az egyházak szerepe korunk szenvedélybetegségeinek megelőzésében és gyógyításában

9. Az egyházak szerepe az esélyegyenlőség megvalósításában
10. A pápaság intézménye

11. Az állam és az egyház kapcsolata
12. Az Európai Unió és az egyházak

13. A történelmi egyházak szerepe a célnyelv országaiban

14. Az egyházi sajtó és média

15. A keresztény etika. A keresztény ember viszonyulása embertársaihoz, a másik ember elfogadása

16. A felebaráti szeretet parancsolata és az áldozatvállalás

17. A bűn / bűncselekmény értelmezése a hívő ember számára

18. Életcélok, hivatásválasztás, egyházi hivatások
19. A házasság szentsége

20. A keresztszülők szerepe
21. Az élet és halál felfogása a hívő ember szempontjából
22. Hit, hiszékenység, babona

23. A egyházművészet jelentősége

24. Vallásos témájú irodalmi alkotások

25. Világvallások alapvető jellemzői


TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE - középfok B2
SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL1. Személyes adatok, információk: A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.

2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció - a szertartások jelentősége.

3. A hit a mindennapokban: Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Legismertebb imádságaink.

4. A szűkebb család: Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az anya szerepe, gyász a családban.

5. A család és a hit: Vallásos nevelés a családban.

6. A tágabb család: Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek.

7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása: Lakókörnyezet, az egyházközség bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga, stb.) külső és belső leírása.


8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok: Programok a gyülekezetben és a partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, gyász, öregség).

9. Tanulás és hit: Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás.

10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben.

11. Munka: Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak egyházi kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek.

12. Vásárlás, üzletek: Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, vásárlási lehetőségek.

13. Fontosabb egyházi ünnepek: A vallási ünnepek üzenete. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások és szimbólumok.

14. Étkezés: Étkezési előírások. Böjt. Jeles vallási ünnepeken hagyományosan fogyasztott ételek.

15. Egészség, betegségek: Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban. 16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal: Vallási vonatkozású olvasmány és filmélmények


17. A keresztény művészet jelentősége: A vallás megjelenése a médiában. Közismert bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények.

18. A Biblia: Közismert bibliai történetek és üzenetük.

19. A legismertebb magyar szentek.

20. A média: A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok

21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei: Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók

22. Utazás külföldön: Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. Utazás.

23. Vallások Magyarországon: Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus gondolkodás jelentősége, megvalósításának színterei.

24. A természet világa: Ember, állat és növény a teremtésben. Az ember beavatkozása a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek.

25. A nagy világvallások: Rokon vonások és különbségek.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz